Košík
Váš košík je prázdný
Celkem

Objednávky a platby

 

1. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající se zavazuje,že svým odběratelům bude dodávat zboží jen v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na územíEvropské unie. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajůa náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveňnávrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Uplatnění slevového kuponu je nutné zadat při objednávce,v políčku pro něj určeném, před odoslaním objednávky. Zpětné žádosti o přiznaní slevy nebudou uznané. 

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Za smluvní strany sa považujíprodávající a kupující.

Kupující je povinný:

  • převzít objednané zboží,
  • zaplatitza zboží domluvenou částku prodávajícímu,
  • překontrolovat neporušenostobalu resp. i samotné zbožípři jeho převzetí.

Prodávající je povinný:

  • dodat zákazníkovi zbožív požadované kvalitě, množství a v domluvené ceně,
  • spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zbožíjako například fakturu za zobží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

3. POTVRZENÍ A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka bude potvrzena do 24 hodin od jejího přijetí (o potvrzení budete informování prostřednictvím e-mailu, stejnětak jako o expedici Vámi objednaného zboží). V případě nejasností Vás budeme okamžitě kontaktovat. Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit telefonicky či e-mailem bez udání důvodů. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

Je-li zboží prodáváno za cenu nižší, než10% z původní ceny, nebo je-li zboží prodáváno za 0-10Kč případně méněnež 0kč, vyhrazujeme si právo ke zrušení objendávky ze strany prodejce.

Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 400 Kč (slovy čtyřista korun českých) v případě, že vytvořil objednávku a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak bylo vráceno zpět prodávajícímu, nakolik porušil ustanovení bodu 1, a 2,. Tato smluvní pokuta zahrnuje náklady na dopravu i sankci za nenaplnění kupní smlouvy.

4. PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

  • Platební kartou
  • Dobírkou (za zásilku zaplatíte při převzetí zboží)
  • Bankovním převodem
  • Bankovním tlačítkem (budete presmorovaný na internetové bankovnictví své banky, kde platbu uskutečníte)

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními bránami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajůa to aždo doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradněpro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb a dopravců.

> >